"NN-Cup-2017" (Goulash by E. Gladysh)
Invitational pairs
Captain Club Village, November 10, 2017.Ranking after round  6

rk pair IMPs
1
KNAP Andrzej
ZATORSKI Piotr
64.2  
2
BRINK Sjoert
DRIJVER Bas
39.3  
3
KHOLOMEEV Vadim
CHURLIN Igor
25.7  
4
STOKKA Adam
UPMARK Johan
22.2  
5
ORLOV Sergey
RUDAKOV Eugene
21.5  
6
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
11.7  
7
CHUMAK Yuli
RYBNIKOV Gennadi
0.0  
8
KASANTSEV Oleg
MATUSHKO George
-14.3  
9
NYSTROM Frederic
WRANG Frederic
-14.8  
10
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
-17.0  
11
DRAGAN Volodymyr
ROVYSHIN Oleg
-17.7  
12
DUBININ Alexander
SLIVA Vitold
-34.3  
13
FEOFANOV Maxim
GUDKOV Anatoly
-43.0  
14
GLADYSH Eugene
KRASNOSSELSKI Mikhail
-43.3