"NN-Cup-2017" (Goulash by E. Gladysh)
Invitational pairs
Captain Club Village, November 10, 2017.Results of round  2

Table NS EW IMPs
NS EW
1
NYSTROM Frederic
WRANG Frederic
FEOFANOV Maxim
GUDKOV Anatoly
4.2   -4.2  
2
KHOLOMEEV Vadim
CHURLIN Igor
DUBININ Alexander
SLIVA Vitold
-11.5   11.5  
3
KNAP Andrzej
ZATORSKI Piotr
BRINK Sjoert
DRIJVER Bas
4.5   -4.5  
4
CHUMAK Yuli
RYBNIKOV Gennadi
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
10.5   -10.5  
5
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
KASANTSEV Oleg
MATUSHKO George
24.3   -24.3  
6
GLADYSH Eugene
KRASNOSSELSKI Mikhail
STOKKA Adam
UPMARK Johan
-11.2   11.2  
7
DRAGAN Volodymyr
ROVYSHIN Oleg
ORLOV Sergey
RUDAKOV Eugene
-20.8   20.8  

rk pair IMPs
1
TATARKIN Vladimir
VORONOV Andrey
42.8  
2
STOKKA Adam
UPMARK Johan
30.5  
3
KHOLOMEEV Vadim
CHURLIN Igor
16.8  
4
DUBININ Alexander
SLIVA Vitold
16.7  
5
CHUMAK Yuli
RYBNIKOV Gennadi
8.7  
6
KNAP Andrzej
ZATORSKI Piotr
6.3  
7
BRINK Sjoert
DRIJVER Bas
3.2  
8
ORLOV Sergey
RUDAKOV Eugene
1.5  
9
FEOFANOV Maxim
GUDKOV Anatoly
-9.3  
10
DRAGAN Volodymyr
ROVYSHIN Oleg
-15.7  
11
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
-18.2  
12
NYSTROM Frederic
WRANG Frederic
-24.2  
13
KASANTSEV Oleg
MATUSHKO George
-29.5  
14
GLADYSH Eugene
KRASNOSSELSKI Mikhail
-29.7