"NN-Cup-2016" (Goulash by E. Gladysh)
Qualification teams
Moscow Bridge Club, October 13, 2016.


GENERAL RANKING Results of round:    01 02 03 04 05 BUTLER
  Scores:    01 02 03 04 05


Ranking after round   5

rk team VPs Adj IMPs
1 Prokhorov
A. Voronov, D. Prokhorov, L. Ulanovsky, S. Zanchenko
59.00   29
2 Kursakova
L. Kursakova, M. Malkova, T. Nokhaeva, T. Tazenkova
53.00   11
3 8-5-0-0
S. Chubarova, A. Efremov, K. Perekhrest, A. Radokhleb
52.00   0
4 Osaulenko
Y. Andreev, Y. Khiuppenen, O. Osaulenko, T. Ponomareva
49.00   -12
5 Watermelon
A. Gudkov, V. Sliva, A. Tatarkin, M. Zhmak
47.00   -28
6 Real
I. Churlin, E. Gladysh, V. Kholomeev, M. Krasnosselski, V. Rekunov, I. Semenov
0.00   0