XVI International Bridge Tournament "SLAVA CUP"
TOP-60 Swiss Pairs:  16 rounds x 8 boards
Moscow,  "Metropol Hotel",  March 2 - 4, 2018



Table NS EW nBrd IMP Adj VP
NS EW NS EW NS EW
1
ALFEJEVA Jelena
BIRIN Sergei
KAZANTSEV Oleg
ROZENBLYUM Mikhail
8 12 -12     42.0  18.0 
2
BALDURSSON Jon
HARALDSSON Sigurbjorn
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
8 -6 6     24.0  36.0 
3
KOWALSKI Apolinary
RUSSYAN Jerzy
DANAILOV Diyan
GUNEV Rossen
8 -11 11     19.0  41.0 
4
EKENBERG Simon
HULT Simon
GROMOELLER Michael
ROHOWSKY Roland
8 5 -5     35.0  25.0 
5
GARKAVYI Alexander
PONOMAREVA Tatiana
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
8 -15 15     15.0  45.0 
6
SLIVA Vitold
VOROBEY Pavel
STOKKA Adam
WRANG Frederic
8 -16 16     14.0  46.0 
7
YADLIN Doron
YADLIN Israel
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
8 -11 11     19.0  41.0 
8
ORLOV Sergey
RUDAKOV Eugene
BAVSHIN Igor
KHIUPPENEN Yuri
8 9 -9     39.0  21.0 
9
MARINA Bogdan
PETROV Alexander
ALIMBEKOV Farid
RUBINS Karlis
8 -8 8     22.0  38.0 
10
ARTAMONOV Igor
VOLKOV Dmitri
FRIEDLANDER Ehud
MACURA Milan
8 8 -8     38.0  22.0 
11
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
EIRIKSSON Sveinn Runar
INGIMARSSON Throstur
8 -1 1     29.0  31.0 
12
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
KUBAC Nezih
ZORLU Nafiz
8 2 -2     32.0  28.0 
13
GERASIMOV Alexey
VOROBEYCHIKOVA Olga
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
8 -13 13     17.0  43.0 
14
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
PROKHOROV Dmitri
RAKHMANI Diana
8 -11 11     19.0  41.0 
15
GALAKTIONOVA Olga
KOSHELEV Alexey
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
8 15 -15     45.0  15.0 
16
BERKTAS Can
SOHTORIK Yusuf
NEIMANIS Janis
ROMANOVSKA Maija
8 8 -8     38.0  22.0 
17
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
8 4 -4     34.0  26.0 
18
CARIC Jurica
HARSANYI Josef
GOMEROV Pavel
SHUDNEV Andrey
8 -10 10     20.0  40.0 
19
BIRMAN Alon
PADON Dror
KHOKHLOV Yuri
KRASNOSSELSKI Mikhail
8 -7 7     23.0  37.0 
20
BASKAN Burak
EKSIOGLU Mehmet
REKUNOV Vladimir
ZENKEVICH Svetlana
8 7 -7     37.0  23.0 
21
LANZAROTTI Massimo
ZALESKI Romain
SALMIN Maxim
ZHENOVA Natalia
8 -1 1 -1.0  -1.0  28.0  30.0 
22
VOLKOV Sergey
VOLKOVA Elena
KHOLOMEEV Vadim
SEMENOV Ivan
8 3 -3     33.0  27.0 
23
TAL Dana
TAL Noga
BAKAL Mikhail
ZAYTSEV Alexey
8 3 -3     33.0  27.0 
24
KARAKOLEV Georgi
MIHOV Vladimir
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
8 1 -1     31.0  29.0 
25
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
8 17 -17     47.0  13.0 
26
CHUBAROVA Svetlana
RAPOPORT Vadim
FEOFANOV Maxim
GUDKOV Anatoli
8 1 -1     31.0  29.0 
27
FAYUSTOV Alexander
MATUSHKO George
LITMAN Mikhail
RISKIN Alexander
8 25 -25     55.0  5.0 
28
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
ASULIN Adi
LEVI Hila
8 -7 7     23.0  37.0 
29
KURSAKOVA Larisa
MITYAGINA Anastasia
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeri
8 -5 5     25.0  35.0 
30
CAPPELLETTI Michael
SIGURJONSSON Julius
KISLITSYNA Irina
SILVERMAN Neil
8 -5 5     25.0  35.0 

rk pair nBrd VP
1
ALFEJEVA Jelena
BIRIN Sergei
72 384.0 
2
BALDURSSON Jon
HARALDSSON Sigurbjorn
72 333.0 
3
ISPORSKI Vladislav
TRENDAFILOV Rumen
72 330.0 
4
DANAILOV Diyan
GUNEV Rossen
72 327.0 
5
EKENBERG Simon
HULT Simon
72 320.0 
6
DUBININ Alexander
GROMOV Andrey
72 319.0 
7
STOKKA Adam
WRANG Frederic
72 318.0 
8
KOWALSKI Apolinary
RUSSYAN Jerzy
72 317.0 
9
KAZANTSEV Oleg
ROZENBLYUM Mikhail
72 312.0 
10
MEDUSHEUSKI Henadzi
SOTNIKAU Andrej
72 309.0 
11
ORLOV Sergey
RUDAKOV Eugene
72 305.0 
12
GROMOELLER Michael
ROHOWSKY Roland
72 300.0 
13
ALIMBEKOV Farid
RUBINS Karlis
72 295.0 
14
GARKAVYI Alexander
PONOMAREVA Tatiana
72 294.0 
15
ARTAMONOV Igor
VOLKOV Dmitri
72 292.0 
16
YADLIN Doron
YADLIN Israel
72 290.0 
17
MARINA Bogdan
PETROV Alexander
72 287.0 
18
BAVSHIN Igor
KHIUPPENEN Yuri
72 286.0 
19
SLIVA Vitold
VOROBEY Pavel
72 286.0 
20
EIRIKSSON Sveinn Runar
INGIMARSSON Throstur
72 284.0 
21
GUSEV Slava
NIKITINA Alexandra
72 284.0 
22
GALAKTIONOVA Olga
KOSHELEV Alexey
72 283.0 
23
KYCHANOV Valentin
RUDAKOVA Elena
72 283.0 
24
OLANSKI Wojtek
VAINIKONIS Vytautas
72 282.0 
25
KUBAC Nezih
ZORLU Nafiz
72 278.0 
26
PROKHOROV Dmitri
RAKHMANI Diana
72 278.0 
27
FRIEDLANDER Ehud
MACURA Milan
72 276.0 
28
BERKTAS Can
SOHTORIK Yusuf
72 273.0 
29
GOMEROV Pavel
SHUDNEV Andrey
72 272.0 
30
CHURLIN Igor
ROGOV Dmitri
72 269.0 
31
KHOKHLOV Yuri
KRASNOSSELSKI Mikhail
72 268.0 
32
BASKAN Burak
EKSIOGLU Mehmet
72 267.0 
33
GERASIMOV Alexey
VOROBEYCHIKOVA Olga
72 262.0 
34
ARLOVICH Andrey
VAINIKONIS Erikas
72 259.0 
35
KOZLOV Sergey
PETRUNIN Alexander
72 259.0 
36
NEIMANIS Janis
ROMANOVSKA Maija
72 257.0 
37
BIRMAN Alon
PADON Dror
72 255.0 
38
CARIC Jurica
HARSANYI Josef
72 253.0 
39
KHAZANOV Igor
LEBEDEVA Maria
72 253.0 
40
LANZAROTTI Massimo
ZALESKI Romain
72 252.0 
41
FAYUSTOV Alexander
MATUSHKO George
72 252.0 
42
GULEVICH Anna
KHONICHEVA Elena
72 252.0 
43
VOLKOV Sergey
VOLKOVA Elena
72 251.0 
44
TAL Dana
TAL Noga
72 250.0 
45
SALMIN Maxim
ZHENOVA Natalia
72 249.0 
46
REKUNOV Vladimir
ZENKEVICH Svetlana
72 248.0 
47
KARAKOLEV Georgi
MIHOV Vladimir
72 246.0 
48
KHOLOMEEV Vadim
SEMENOV Ivan
72 244.0 
49
BAKAL Mikhail
ZAYTSEV Alexey
72 241.0 
50
AZARYEVA Elena
SERBIN Alexander
72 238.0 
51
CHUBAROVA Svetlana
RAPOPORT Vadim
72 234.0 
52
FEOFANOV Maxim
GUDKOV Anatoli
72 231.0 
53
ASULIN Adi
LEVI Hila
72 223.0 
54
PAVLUSHKO Olga
YAKOVLEVA Maria
72 218.0 
55
KONDRASHENKO Alexey
LYANDIN Valeri
72 217.0 
56
GROMOVA Victoria
TAZENKOVA Tatiana
72 215.0 
57
KISLITSYNA Irina
SILVERMAN Neil
72 209.0 
58
KURSAKOVA Larisa
MITYAGINA Anastasia
72 208.0 
59
CAPPELLETTI Michael
SIGURJONSSON Julius
72 202.0 
60
LITMAN Mikhail
RISKIN Alexander
72 199.0