СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 СУММА


XVIII Микстовый парный чемпионат Москвы
Парный конгресс на "МАКС" (MP)
МКСБ 7 - 8 октября 2017 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  3
 

PAIR # 413      Семенова Мария - Улановский Леонид

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 NS 3NT      +400 -1.00  48%   311 М. Монакова - А. Шуднев
2 NS 4   10  -1  -100  -16.00  20%   311 М. Монакова - А. Шуднев
3 EW 3NT   +1     +430 -10.00  31%   301 О. Павлушко - С. Орлов
4 EW 4   -4  -400  -18.31  16%   301 О. Павлушко - С. Орлов
5 EW 3   -110  2.00  54%   307 О. Кириллова - М. Розенблюм
6 EW 6   +1   +1010 -27.00  0%   307 О. Кириллова - М. Розенблюм
7 EW 3NT   +1     +630 -1.00  48%   314 С. Баранова - А. Андреев
8 EW 2   -5  -250  21.00  89%   314 С. Баранова - А. Андреев
9 EW 3NT   -2     +200 -21.00  11%   305 Ю. Мочалова - А. Дубинин
10 EW 1   -3  -300  19.00  85%   305 Ю. Мочалова - А. Дубинин
11 EW 3NT   +1     +430 -18.00  17%   302 Т. Дихнова - K. Martens
12 EW 3      +140 5.00  59%   302 Т. Дихнова - K. Martens
13 NS 3   +2     +150 -6.00  39%   309 Н. Рыскина - Ю. Хюппенен
14 NS 3NT x  -1  -100  -18.00  17%   309 Н. Рыскина - Ю. Хюппенен
15 EW 4   +2  -480  -6.00  39%   303 А. Митягина - Д. Прохоров
16 EW 4 -2  -300  -9.00  33%   303 А. Митягина - Д. Прохоров
17 NS 4 -590  -22.00  9%   310 О. Гаазе - М. Гаазе
18 NS 1NT   10       +90 12.00  72%   310 О. Гаазе - М. Гаазе
19 EW 2   +3  -150  -4.00  43%   304 Е. Волкова - С. Волков
20 EW 2NT   -3  -300  19.70  86%   304 Е. Волкова - С. Волков
21 NS 3   +4  -260  19.00  85%   312 Г. Киселева - С. Коржев
22 NS 2NT   -120  9.00  67%   312 Г. Киселева - С. Коржев
23 EW 4   10  +1  -650  9.00  67%   308 И. Векленко - Д. Скородумов
24 EW 3   -110  23.00  93%   308 И. Векленко - Д. Скородумов
Adjusted SCORE:0.0 MPs0 % 
TOTAL:-38.60 MPs47 %