СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2 СЕССИЯ 3 СУММА


XVIII Микстовый парный чемпионат Москвы
Парный конгресс на "МАКС" (MP)
МКСБ 7 - 8 октября 2017 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕССИИ  2
 

PAIR # 303      Митягина Анастасия - Прохоров Дмитрий

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 4 +1  -690  23.85  94%   106 Е. Вахранева - И. Биткин
2 EW 1NT x  +1  -280  24.00  94%   106 Е. Вахранева - И. Биткин
3 EW 2      +110 24.00  94%   105 Е. Рудакова - В. Рапопорт
4 EW 3NT   +2     +660 2.00  54%   105 Е. Рудакова - В. Рапопорт
5 NS 3   +1  -130  -5.00  41%   103 О. Воробейчикова - А. Герасимов
6 NS 3NT   -5  -250  -23.00  7%   103 О. Воробейчикова - А. Герасимов
7 NS 4 -3     +800 23.00  93%   102 М. Свечникова - А. Щенников
8 NS 3NT   +3  -490  -23.00  7%   102 М. Свечникова - А. Щенников
9 NS 4   +1     +450 18.00  83%   101 В. Громова - А. Громов
10 NS 6    +1430 13.00  74%   101 В. Громова - А. Громов
11 NS 2NT   -1  -50  -6.00  39%   114 О. Маркова - В. Соколов
12 NS 4      +620 -8.00  35%   114 О. Маркова - В. Соколов
13 NS 3 -730  -27.00  0%   113 М. Потемкина - А. Белинков
14 NS 3   +2     +150 -2.00  46%   113 М. Потемкина - А. Белинков
15 NS 6   -1  -100  -20.00  13%   112 А. Королева - А. Гончаров
16 NS 4   +1     +450 2.15  54%   112 А. Королева - А. Гончаров
17 NS 5 -1     +100 0.00  50%   110 П. Смирнова - С. Матушко
18 NS 3NT   -400  -18.67  15%   110 П. Смирнова - С. Матушко
19 NS 6NT   -1440  -8.00  35%   109 С. Зенкевич - В. Рекунов
20 NS 4   -1  -100  -11.00  30%   109 С. Зенкевич - В. Рекунов
21 EW 4 -2     +300 -27.00  0%   108 Л. Гражданкина - А. Комонов
22 EW 4   +1  -650  5.00  59%   108 Л. Гражданкина - А. Комонов
23 EW 4   -1     +100 -15.00  22%   107 Т. Пономарева - В. Ляндин
24 EW 4   -1       +50 -8.00  35%   107 Т. Пономарева - В. Ляндин
Adjusted SCORE:0.0 MPs0 % 
TOTAL:-66.66 MPs44.9 %